Bliv medlem

Fra efteråret 2017 åbner vi for optag som frivillig for foreningen Across The Floor.

Vi har en række forskellige medlemsskabtyper.

Støttemedlem (passiv): Du støtter vores aktiviteter som foreningen og modtager tilgengæld invitationer til gratis eller rabat på  deltagelse i vores events. Du inviteres til netværksmøder og seminarer.

Du får mulighed for at leje dig ind i vores produktionscenter.
Åben for alle.

Pris 1 års kontingent: 100,-

Støttemedlem - frivillig:

Du er en del af vores team af frivillige og hjælper med i foreningens arbejde min. 8 timer per kvartal. Enten i vores bibliotek eller i som del af vores kunstneriske råd.

Du får mulighed for at leje dig ind i vores produktionscenter

Du får i begrænset omfang mulighed for at bruge foreningens gearbibliotek, og rabat på fuld adgang.

Pris: Gratis.
Åben for alle.

Aktørmedlem (åbner for tilmelding i februar 2018), 300-450/året.

- Du får mulighed for at bruge vores gearbibliotek og produktionspladser.

- Du får gratis adgang til alle vores events (hvis ikke de er udsolgt)

- Du får mulighed for at sidde i vores aktørråd.

- Du får mulighed for kan bruge vores label-kollektiv til dine musikudgivelser.
 

Åben for:

- uafhængige musikere og lydkunstnere baseret i Region Midt (proffesionelle, amatører og studerende) som opererer indenfor eksperimenterende, alternative genrer.

- kuratorer og selvejende museumsorganisationer.

- non-profit organisationer der arbejder med kultur, hvor non-kommerciel musik eller lyd er i centrum.

- optagelse på baggrund af individuel merit mulig

NB. Arrangører der ansøger om aktørmedlemskab, skal have en påviselig beskæftigelse med, non-kommercielle eller alternative musikgenreområder og vækstlag.

 

Hvorfor har vi optagelseskrav?

Vores indhold, rådgivning og tilbud er målrettet en bestemt målgruppe indenfor en bestemt kunstart og genreområde. Formålet med foreningen er at løfte den eksperimenterende musik og lydkunst, og derfor er vores ordning ikke indrettet eller egnet til kommerciel musikproduktion eller kommercielle arrangører.
Derfor vil vi sikre os at vores aktørmedlemmer har reelt behov for vores tilbud, og dermed sikre os at du ikke spilder penge på et medlemskab.
Hvis der skulle herske nogen tvivl om hvorvidt et aktørmedlemskab passer, så er vores politik at komme ansøger til gode.

Hvem bestemmer om jeg må blive optaget som aktør?
Foreningens aktørråd godkender optagelse. Opfylder ansøger åbenlyst de umiddelbare krav, vil der dog blive optaget på baggrund af disse.

Hvad går dit kontingent til?:

Dit kontingent sikrer:
- At vi har et digitalt kommunikationssystem (hjemmeside, booking af laboratoriet og mentortimer).
- At faciliteterne i SMAL samt gearbiblioteket vedligeholdes

- At vores faciliteter og udstyr er forsikret.


 

Skulle du have lyst til at støtte vores arbejde, som bl.a. består i at forbedre vilkårerne for den eksperimenterende musik på vækstlagsniveau, og en aktiv indsats for øget ligestilling på den alternative musikscene så kan du donere her.

HVAD GØR VI?

Først og fremmest gør vi noget. Vi blander os og vi tager initiativ til at forbedre vilkårerne for den del af vores musik og kulturliv som er skæv og anderledes.

Vi er ikke en politisk organisation men vi  tager dialogen med politikere på lokalt og nationalt niveau, for at de kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Dette indebærer for eksempel at vi monitorerer og dokumenterer, hvad der sker på den alternative musikscene, og laver faglige og saglige analyser af hvad der skaber de gode vilkår for inklusion og fastholdelse af en bred demografisk profil når det kommer til musik og lydkunst.

Vores første initiativ er at skabe workshops for unge ml. 20-30 så de uanset køn og socioøkonomisk baggrund har mulighed for at snuse til lydteknologi og det at lave eksperimenterende kreativ praksis.

Som organisation sætter vi vores erfaringer i spil i vores tænktetank (aktørgruppe) for at se hvad vi kan eksportere af viden og metoder, hvad angår måden hvorpå vi som samfund indretter læringsrum, og offentlige kulturrum på.

 

Vores første års-publikation udgives i efterået 2018.

støt os